Το Διδακτικό Μας Προσωπικό


kosmid@econ.auth. gr
Καθηγήτρια

Η Κυριακή Κοσμίδου είναι Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο Τραπεζική-Χρηματοοικονομική στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ» και Διευθύντρια του Τομέα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτελε...dkous@econ.auth.gr

Ο Δημήτριος B. Κουσενίδης είναι Καθηγητής Χρηματοοικονομικής -Λογιστικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου ΠανεπιστημίουΘεσσαλονίκης (ΑΠΘ).Είναι Πρόεδρος του Τμήματος, μέλος της Συγκλήτου του ΑΠΘ, και μέλος τηςΚοσμητείας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Είναι, επίσης, μέλοςτου επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Ερευνών και μέλος τηςΕπιτροπής Οικονομικών ...hspathis@econ.auth .gr

O Καθηγητής Χαράλαμπος Σπαθής έχει πραγματοποιήσει Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Διδάσκει Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά μαθήματα Λογιστικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ., στο Μεταπτυχιακό «Διοίκηση Επιχειρήσεων», στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό «Πληροφορική και Διοίκηση» και στο Ελληνικό Ανοικ...chbouts@econ.auth.gr

Η Χριστίνα Μπουτσούκη είναι Καθηγήτρια στο Μάρκετινγκ του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Είναι πτυχιούχος μαθηματικός (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης), έχει μεταπτυχιακό στην Επιχειρησιακή Έρευνα (Lancaster University, Management School) και Διδακτορικό στο Μάρκετινγκ Λιανικού Εμπορίου (Manchester Metropolitan University, Department of Retailing ...gkorezis@econ.auth.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής

Ο Δρ. Παναγιώτης Γκορέζης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Κατέχει προπτυχιακό τίτλο σπουδών από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης και μεταπτυχιακό από το Lancaster University στη Διοίκηση Ανθρώπινων Πόρων και Διοίκηση Γνώσης. Επίσης, έχει ολοκληρώσει το διδακτορικό του και το μεταδιδακτορικό του στη Διοίκηση Ανθρώπινων...adiama@econ.auth.gr
Αναπληρωτής Καθηγητής

Ο Αλέξανδρος Διαμαντίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Είναι απόφοιτος του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος MSc από τη σχολή School of Computer Applications του Dublin City University της Ιρλανδίας. Είναι κάτοχος του διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Μηχανικών Σχε...tkazanas@econ.auth.gr
Επίκουρος Καθηγητής

Ο Αθανάσιος Καζάνας είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Είναι απόφοιτος του Μαθηματικού Τμήματος καθώς και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην Οικονομική Επιστήμη και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Οικονομικής Ε...mtsipouridou@econ.auth.gr
Επίκουρη Καθηγήτρια

Η Μαρία Τσιπουρίδου  είναι Επίκουρη Καθηγήτρια στο τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου από το 2018. Έχει εργαστεί ως Λέκτορας στο τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου του Exeter. Η Μαρία κατέχει διδακτορικό στη Λογιστική (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο), μεταπτυχιακό στα Χρηματοοικονομικά (Πανεπιστήμιο Groningen), μεταπτυχιακό στη Διεθνή Λογιστική και Χρηματοοικονομικά...


Eγγραφείτε Στο Newsletter ΜΒΑΑΠΘ

Εγγραφή