Διαμαντίδης Αλέξανδρος


adiama@econ.auth.gr

Ο Αλέξανδρος Διαμαντίδης είναι Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Είναι απόφοιτος του Μαθηματικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Αιγαίου και κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος MSc από τη σχολή School of Computer Applications του Dublin City University της Ιρλανδίας. Είναι κάτοχος του διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνουν την μοντελοποίηση, ανάλυση και βελτιστοποίηση συστημάτων παραγωγής, την ανάλυση και βελτιστοποίηση εφοδιαστικής αλυσίδας και την ανάλυση συστημάτων υπηρεσιών. Έχει δημοσιεύσεις σε περιοδικά όπως IIE Transactions, International Journal of Production Research, European Journal of Operational Research και Computers and Industrial Engineering καθώς και σε πολλά διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Επίσης είναι κριτής σε αρκετά διεθνή επιστημονικά περιοδικά.


Προσωπική Σελίδα : http://www.econ.auth.gr/el/econ/faculty/3838

Eγγραφείτε Στο Newsletter ΜΒΑΑΠΘ

Εγγραφή