Καζάνας Αθανάσιος


tkazanas@econ.auth.gr

Ο Αθανάσιος Καζάνας είναι Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ). Είναι απόφοιτος του Μαθηματικού Τμήματος καθώς και του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος ειδίκευσης στην Οικονομική Επιστήμη και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος από το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα εκτίμησης κανόνων νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής, εφαρμοσμένης οικονομετρίας και προβλέψεων μακροοικονομικών μεγεθών. Το ερευνητικό του έργο έχει δημοσιευθεί σε αναγνωρισμένα διεθνή επιστημονικά περιοδικά όπως Economica, Journal of Macroeconomics, Journal of Economic Modelling, The Manchester School. Επίσης είναι κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά.


Προσωπική Σελίδα : https://www.econ.auth.gr/el/econ/faculty/6047

Eγγραφείτε Στο Newsletter ΜΒΑΑΠΘ

Εγγραφή