Κοσμίδου Κυριακή


kosmid@econ.auth. gr

Η Κυριακή Κοσμίδου είναι Καθηγήτρια στο γνωστικό αντικείμενο Τραπεζική-Χρηματοοικονομική στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Διευθύντρια του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ» και Διευθύντρια του Τομέα Διοίκησης Επιχειρήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ. Είναι απόφοιτος του Τμήματος Μαθηματικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1995), κάτοχος Master of Science στη Χρηματοοικονομική από το University of Montreal, Canada (1998) και κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος στη Τραπεζική Διοίκηση από το Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης (2002). 

Έχει διδάξει σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο στο Πολυτεχνείο Κρήτης (Τμήμα Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης, Τμήμα Μηχανικών Ορυκτών Πόρων 2003-2006), στο Πανεπιστήμιο Κρήτης (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, 2003-2006), στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Τμήμα Διεθνών Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών, 2006-2007, Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, 2007-2009) καθώς και στo ΤΕΙ Λάρισας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών που πραγματοποιείται σε σύμπραξη με το Staffordshire University of Gr. Britain (2007-2008). Aπό το 2006 διδάσκει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Τραπεζική» στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, ενώ από το 2010 διδάσκει στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών MSc in Banking and Finance στο Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος. Συμμετέχει ως εισηγήτρια σε σεμινάρια με θέμα την Τραπεζική Διοίκηση, τη Χρηματοοικονομική και τη Διαχείριση Κινδύνων.

Η ερευνητική της δραστηριότητα επικεντρώνεται στη τραπεζική διοίκηση, τη χρηματοοικονομική, την αξιολόγηση επενδύσεων και τη διαχείριση κινδύνων.

Έχει δημοσιεύσει πολλά άρθρα σε διεθνούς κύρους επιστημονικά/ακαδημαϊκά περιοδικά με κριτές μεταξύ των οποίων Journal of Banking and Finance, Journal of Financial Stability, Research in International Business and Finance, International Review of Financial Analysis, European Journal of Operational Research, Οmega, Optimization Letters, Applied Financial Economics, Journal of Multinational Financial Management και Managerial Finance. Έχει δώσει πολλές διαλέξεις σε εθνικά και διεθνή επιστημονικά συνέδρια. Υπήρξε μέλος της οργανωτικής επιτροπής εθνικών και διεθνών συνεδρίων, καθώς επίσης συμμετείχε σε πολλές  επιστημονικές επιτροπές. Έχει συγγράψει 7 βιβλία, τα οποία διανέμονται σε φοιτητές προπτυχιακών και μεταπτυχιακών σπουδών. Έχει επιμεληθεί την ελληνική έκδοση του βιβλίου «Introduction to Banking» (Casu B., Girardone C., Molyneux Ph.) και συμμετείχε στις ομάδες που επιμελήθηκαν την Ελληνική Έκδοση των βιβλίων «Corporate Finance» (Ross S., Westerfield R., Jaffe J.) και «Financial statement analysis» (Subramanyan K.). Είναι μέλος  της Συντακτικής Επιτροπής, καθώς και κριτής άρθρων γνωστών διεθνών ακαδημαϊκών περιοδικών. Είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελληνικής Εταιρίας Ενεργειακής Οικονομίας και της Εταιρίας Χρηματοοικονομικής Μηχανικής και Τραπεζικής και μέλος αρκετών επιστημονικών εταιριών μεταξύ των οποίων το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος, η Ελληνική Εταιρία Επιχειρησιακής Έρευνας, ο Σύνδεσμος Επιστημόνων Χρηματοοικονομικής και Λογιστικής κ.ά.


Προσωπική Σελίδα : http://www.econ.auth.gr/el/econ/faculty/3837

Eγγραφείτε Στο Newsletter ΜΒΑΑΠΘ

Εγγραφή