Κουσενίδης Δημήτριος


dkous@econ.auth.gr

Ο Δημήτριος B. Κουσενίδης είναι Καθηγητής Χρηματοοικονομικής -
Λογιστικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ).
Είναι Πρόεδρος του Τμήματος, μέλος της Συγκλήτου του ΑΠΘ, και μέλος της
Κοσμητείας της Σχολής Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών. Είναι, επίσης, μέλος
του επταμελούς Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Ερευνών και μέλος της
Επιτροπής Οικονομικών του ΑΠΘ.
Είναι πτυχιούχος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ (1987), κάτοχος
Μεταπτυχιακού Διπλώματος Εξειδίκευσης στη Λογιστική (MAcc) από το University of
Glasgow της Μεγάλης Βρετανίας (1990) και Διδακτορικού Διπλώματος στη
Χρηματοοικονομική και Λογιστική από το Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του ΑΠΘ
(1998).
Διδάσκει ως μόνιμο μέλος ΔΕΠ στο Προπτυχιακό και Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα
Σπουδών του Τμήματος στο οποίο εργάζεται. Παράλληλα, ως Επισκέπτης
Καθηγητής διδάσκει στο Προπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών της Σχολής Κοινωνικών
Επιστημών του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου και στο Μεταπτυχιακό
Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής του
Πανεπιστημίου Μακεδονίας και του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΤΕΙ
Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.
Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται στα αντικείμενα της
χρηματοοικονομικής ανάλυσης και της χρηματοοικονομικής λογιστικής. Μελέτες του
έχουν δημοσιευτεί σε έγκριτα επιστημονικά περιοδικά Λογιστικής και
Χρηματοοικονομικής όπως: Journal of Banking & Finance, European Accounting
Review, Journal of Financial Stability, International Journal of Accounting,
International Review of Financial Analysis, Advances in Accounting, Review of
Accounting and Finance, Multinational Finance Journal, Managerial and Decision
Economics, Journal of Economic Asymmetries, Managerial Finance, κ.α. Επίσης,
έχει συμμετάσχει, με παρουσίαση εργασιών του, σε πολλά Ελληνικά και Διεθνή
Επιστημονικά Συνέδρια ενώ είναι μέλος σε πλειάδα Επιστημονικών και
Επαγγελματικών Οργανώσεων στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό.
Έχει συγγράψει ένα διδακτικό εγχειρίδιο στην Διοικητική Λογιστική ενώ συμμετείχε
στις ομάδες που επιμελήθηκαν την Ελληνική έκδοση των βιβλίων «Principles of
Corporate Finance» (Brealey, R. – Myers, S. – Allen, F.) και «Investments» (Bodie,
Z. – Kane, A. – Marcus, A.). Επίσης, έχει επιβλέψει επιτυχημένα Διδακτορικές και
Μεταπτυχιακές Διατριβές και έχει διατελέσει υπεύθυνος επιλογής φοιτητών στα
Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών.
Διαθέτει πλούσια επαγγελματική εμπειρία ως αναλυτής σε εταιρίες του
χρηματοοικονομικού τομέα ενώ παράλληλα έχει διατελέσει μέλος της Επιτροπής
Λογιστικών Βιβλίων Θεσσαλονίκης και σύμβουλος σε διάφορους φορείς του
δημόσιου τομέα.


Προσωπική Σελίδα : http://www.econ.auth.gr/el/econ/faculty/3832

Eγγραφείτε Στο Newsletter ΜΒΑΑΠΘ

Εγγραφή