Σπαθής Χαράλαμπος


hspathis@econ.auth .gr

O Καθηγητής Χαράλαμπος Σπαθής έχει πραγματοποιήσει Προπτυχιακές και Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Διδάσκει Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά μαθήματα Λογιστικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Α.Π.Θ., στο Μεταπτυχιακό «Διοίκηση Επιχειρήσεων», στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό «Πληροφορική και Διοίκηση» και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.). Συμμετέχει σε Ερευνητικά Προγράμματα μέσω της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ. Δημοσιεύει εργασίες σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά και παρουσιάζει εργασίες σε Διεθνή Επιστημονικά Συνέδρια. Συμμετέχει σε Επιτροπές Διεθνών Επιστημονικών Συνεδρίων και σε Επιστημονικές Ενώσεις. Είναι κριτής εργασιών σε Επιστημονικά Περιοδικά και εργασίες του αναφέρονται από άλλους ερευνητές. Επιβλέπει Μεταπτυχιακές Διπλωματικές και Διδακτορικές εργασίες. Εργάσθηκε ως Στέλεχος Λογιστηρίου σε επιχειρήσεις. Διετέλεσε Διευθυντής του Τομέα Οικονομικής των Επιχειρήσεων του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και Συντονιστής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Διοίκηση Επιχειρήσεων». Συμμετέχει σε Επιτροπές του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών και του Α.Π.Θ και είναι Διευθυντής στο Εργαστήριο Οικονομικής των Επιχειρήσεων.


Προσωπική Σελίδα : http://www.econ.auth.gr/el/econ/faculty/3836

Eγγραφείτε Στο Newsletter ΜΒΑΑΠΘ

Εγγραφή