Πρόγραμμα

Επιτυχής Ολοκλήρωση

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ, οι φοιτητές παρακολουθούν 10 μαθήματα στα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα και κατά τη διάρκεια του τρίτου ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.

Α’ Εξάμηνο

Μάρκετινγκ
Σκοπός μαθήματος

Αντικειμενικός στόχος του μαθήματος είναι να εμβαθύνει την γνώση και κατανόηση των φοιτητών σε θέματα ανάπτυξης στρατηγικής, ανταγωνισμού, διαφοροποίησης στην αγορά και καινοτομίας. Παράλληλα, αναφέρονται οι βασικές αρχές και η φιλοσοφία του Μάρκετινγκ, η αγορά και το περιβάλλον της, ο ανταγωνισμός και οι στρατηγικές δημιουργίας ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος, η τμηματοποίηση της αγοράς, το σύστημα πληροφοριών Μάρκετινγκ, η στρατηγική του προϊόντος, η διαδικασία δημιουργίας νέου προϊόντος, η συσκευασία και η ετικέτα του προϊόντος, οι στρατηγικές σηματοποίησης, τιμολόγησης, ανάπτυξης του δικτύου διανομής καθώς και η διαδικασία της επικοινωνίας με τον καταναλωτή.

Περιγραφή μαθήματος

Τα τελευταία χρόνια, η χρησιμότητα του μάρκετινγκ και η ανάγκη εφαρμογής του σύγχρονου μάρκετινγκ στην διοίκηση επιχειρήσεων είναι αυτονόητη εξαιτίας της ολοένα αυξανόμενης ανταγωνιστικότητας των αγορών των οικονομικά αναπτυγμένων και αναπτυσσόμενων χωρών. Το μάρκετινγκ αποτελεί βασικό εργαλείο για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και ανάπτυξη των επιχειρήσεων καθώς και ουσιαστική πηγή βοήθειας στην λήψη αποφάσεων για επιχειρηματίες, βιομηχάνους, διευθυντικά στελέχη, οικονομολόγους, τεχνικούς αλλά και πωλητές.

Σήμερα και στην Ελλάδα η επιχειρηματική φιλοσοφία αποδέχεται ότι το κλειδί της επιτυχίας για τις επιχειρήσεις είναι η δυνατότητα να προμηθεύσει στους καταναλωτές αυτό που ακριβώς επιθυμούν. Εκείνο που προέχει για όλους τους οργανισμούς δεν είναι η τεχνολογία που διαθέτουν και η πολιτική που εφαρμόζουν αλλά η μακροχρόνια ικανοποίηση των πελατών τους. Αυτοί άλλωστε αποτελούν και τον μοναδικό λόγο ύπαρξης των επιχειρήσεων.

Στο πλαίσιο αυτών των εξελίξεων είναι σημαντικό για τους οργανισμούς να μπορούν να κατανοήσουν την συμπεριφορά των αγοραστών, να αναγνωρίσουν καινούριες τάσεις στην αγορά, να σχεδιάσουν προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται σε αυτές τις τάσεις, να προωθήσουν, να διαφημίσουν, να διανείμουν και να διατιμήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

  • Perreault, Cannon & McCarthy, Βασικές αρχές Μάρκετινγκ: Μια Στρατηγική Προσέγγιση (μετάφραση), 2012, Εκδόσεις Πασχαλίδης, Αθήνα.
  • Kotler & Keller, Μάρκετινγκ Μάνατζμεντ (μετάφραση), 12η έκδοση, 2006, Εκδόσεις Κλειδάριθμος
  • Dibb, S., Simkin, L., Pride, W., Ferrell, O.C., Marketing: Concepts and Strategies, 55th European Edition, Houghton Mifflin Company, 2006.

Αξιολόγηση

Eγγραφείτε Στο Newsletter ΜΒΑΑΠΘ

Εγγραφή