Πρόγραμμα

Επιτυχής Ολοκλήρωση

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ, οι φοιτητές παρακολουθούν 10 μαθήματα στα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα και κατά τη διάρκεια του τρίτου ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.

Α’ Εξάμηνο

Χρηματοοικονομική
Σκοπός μαθήματος

Η χρηματοοικονομική αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στα χέρια διαφόρων φορέων, όπως τραπεζικών ιδρυμάτων, εταιρειών επενδύσεων, επενδυτών, διοικήσεων των επιχειρήσεων κ.τ.λ.

Στόχος του μαθήματος είναι να καλύψει θέματα που μια σύγχρονη επιχείρηση θα συναντήσει στο σύνθετο διεθνές χρηματοοικονομικό περιβάλλον. 

Περιγραφή μαθήματος

Τα θεματικά πεδία που καλύπτονται από την ύλη του μαθήματος είναι διαχρονική αξία χρήματος, αποτίμηση ομολόγων, αξία των κοινών μετοχών, προϋπολογισμός επενδύσεων κεφαλαίου

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

  • Brealey, Myers, Allen., «Αρχές Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων», Εκδόσεις Utopia, Αθήνα, 2015
  • Βασιλείου Δ., Ηρειώτης Ν., «Χρηματοοικονομική Διοίκηση-Θεωρία και Πρακτική», Εκδόσεις Rossili, Αθήνα, 2008
  • Cropelli A.A., Nikbakht, E. (2006), Χρηματοοικονομική, Εκδόσεις Κλειδάριθμος, Αθήνα
  • Ross, Stephen, Westerfield W. Randolph «Χρηματοοικονομική των Επιχειρήσεων», Εκδόσεις Broken Hill Publishers LTD, Αθήνα, 2016

Αξιολόγηση

Eγγραφείτε Στο Newsletter ΜΒΑΑΠΘ

Εγγραφή