Πρόγραμμα

Επιτυχής Ολοκλήρωση

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ, οι φοιτητές παρακολουθούν 10 μαθήματα στα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα και κατά τη διάρκεια του τρίτου ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.

Β’ Εξάμηνο

Στρατηγικός Σχεδιασμός
Σκοπός μαθήματος

Με την ολοκλήρωση του μαθήματος ο φοιτητής θα είναι σε θέση:

  • Να περιγράψει τις επιχειρηματικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι σύγχρονες επιχειρήσεις και οργανισμοί και να κατανοήσει τη σημασία του στρατηγικού σχεδιασμού.
  • Να αναλύσει το περιβάλλον που δραστηριοποιούνται επιχειρήσεις και οργανισμοί χρησιμοποιώντας εργαλεία του στρατηγικού σχεδιασμού.
  • Να κατανοήσει πώς θα αξιοποιήσει τις θεμελιώδεις ικανότητες ενός οργανισμού με στόχο την επίτευξη του ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στην αγορά.
  • Να εφαρμόσει εναλλακτικές στρατηγικές προσεγγίσεις για την επιτυχημένη εφαρμογή του στρατηγικού σχεδιασμού.

Περιγραφή μαθήματος

Στόχος του μαθήματος είναι να αναδείξει τη σημασία του στρατηγικού μάνατζμεντ και να δώσει την ευκαιρία στους φοιτητές να αναπτύξουν τις ικανότητές τους για να σκέφτονται στρατηγικά, να αναλύουν το περιβάλλον των επιχειρήσεων και των οργανισμών και να προτείνουν εναλλακτικές στρατηγικές χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του στρατηγικού σχεδιασμού. Οι φοιτητές κατανοούν πως τα στελέχη των επιχειρήσεων συνδυάζουν τους πόρους και τις μοναδικές ικανότητες με τα στοιχεία του εξωτερικού περιβάλλοντος, ώστε να υλοποιούν στρατηγικά σχέδια που τις επιτρέπουν να παραμείνουν ανταγωνιστικές και να ανταποκρίνονται στις προκλήσεις των αγορών. Το μάθημα παρουσιάζει τις κύριες έννοιες και τεχνικές του στρατηγικού μάνατζμεντ μέσω ενός ολιστικού στρατηγικού πλαισίου ανάλυσης, διαμόρφωσης και εφαρμογής του στρατηγικού σχεδιασμού.

Περιεχόμενο Μαθήματος:

Εισαγωγή στη Στρατηγική, Ανάλυση Ανταγωνιστών – Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα, Ανάλυση Εξωτερικού Περιβάλλοντος, Ανάλυση Εσωτερικού Περιβάλλοντος, Δημιουργία αξίας, Δήλωση αποστολής – Όραμα, Διαμόρφωση Στρατηγικής, Εναλλακτικές Στρατηγικές, Διαμόρφωση και Εφαρμογή Στρατηγικών Αποφάσεων, Ανάλυση Μελετών Περίπτωσης.

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

  • Hill, C., Schilling , M., & Jones, G. (2018) Στρατηγικό Μάνατζμεντ: Μια Ολοκληρωμένη Προσέγγιση - Θεωρία και Μελέτες Περίπτωσης.BROKENHILLPUBLISHERSLTD
  • Παπαδάκης, Βασίλης, Μ. (2016) Στρατηγική των Επιχειρήσεων: Ελληνική και Διεθνής Εμπειρία, Τόμος Α΄: Θεωρία. (7η Έκδοση). Αθήνα: Εκδόσεις Ε. Μπένου
  • Γεωργόπουλος, Νικόλαος, Β. (2013) Στρατηγικό Μάνατζμεντ. (3η Έκδοση). Αθήνα: Εκδόσεις Ε. Μπένου

Αξιολόγηση

Eγγραφείτε Στο Newsletter ΜΒΑΑΠΘ

Εγγραφή