Πρόγραμμα

Επιτυχής Ολοκλήρωση

Για την επιτυχή ολοκλήρωση της παρακολούθησης του ΠΜΣ στη Διοίκηση Επιχειρήσεων – ΜΒΑ, οι φοιτητές παρακολουθούν 10 μαθήματα στα δύο πρώτα ακαδημαϊκά εξάμηνα και κατά τη διάρκεια του τρίτου ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπονούν τη διπλωματική τους εργασία.

Β’ Εξάμηνο

Χρηματοοικονομική Ανάλυση
Σκοπός μαθήματος

Η ορθή χρηματοοικονομική διαχείριση αποτελεί το κλειδί της επιτυχίας της επιχείρησης. Η σημαντικότητά της, τα τελευταία χρόνια, έχει αυξηθεί στο βαθμό που οι σύγχρονες αγορές ολοκληρώνονται με αποτέλεσμα να είναι ισχυρά αλληλοεξαρτώμενες και ιδιαίτερα πολύπλοκες. Η μεταβλητότητα των αγορών χρήματος και κεφαλαίου, η αρχιτεκτονική της ρύθμισης των αγορών, των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων αποτελούν ορισμένα παραδείγματα της αυξημένης πολυπλοκότητας των σημερινών αγορών, όπου δραστηριοποιούνται οι επιχειρήσεις. Στόχος, λοιπόν, των επιχειρήσεων είναι ανταπεξέλθουν σε όλες αυτές τις εξελίξεις.
Η χρηματοοικονομική ανάλυση αποτελεί πολύτιμο εργαλείο στα χέρια διαφόρων φορέων, όπως τραπεζικών ιδρυμάτων, εταιρειών επενδύσεων, επενδυτών, διοικήσεων των επιχειρήσεων κ.τλ.
Στόχος του μαθήματος είναι να καλύψει θέματα που μια σύγχρονη επιχείρηση θα συναντήσει στο σύνθετο διεθνές χρηματοοικονομικό περιβάλλον.

Περιγραφή μαθήματος

Τα θεματικά πεδία που καλύπτονται από την ύλη του μαθήματος είναι τα ακόλουθα:
• Ομολογίες (χαρακτηριστικά και είδη ομολογιών, αποτίμηση ομολογιών)
• Μετοχές (χαρακτηριστικά, εταιρικές πράξεις, αποτίμηση μετοχών)
• Θεωρία χαρτοφυλακίου (απόδοση, κίνδυνος, κτλ.)
• Case studies

Προτεινόμενη βιβλιογραφία

  • Brealey, R. – Myers, S – F. Allen, 2014.Αρχές Χρηματοοικονομικής των Επιχειρήσεων, Utopia Publishing, ISBN 0073530735
  • Δ. Βασιλείου – Ν. Ηρειώτης,2009.Ανάλυση Επενδύσεων και Διαχείριση Χαρτοφυλακίου, Εκδοτικός Οίκος Rosili, ISBN 9789607745224
  • Ross, S.A. – Westerfield, R.W. – Jaffe, J.F.,2010. Corporate Finance, 9th Edition,McGraw Hill, ISBN 0073382337
  • Bodie, Z – Kane, A – Marcus, A.2010. Essentials of Investments, 8th Edition. McGraw Hill, ISBN 0073382400

Αξιολόγηση

Eγγραφείτε Στο Newsletter ΜΒΑΑΠΘ

Εγγραφή