Διάλεξη με θέμα "Corporate Social Responsibility, Climate Change and Pandemic Uncertainty Towards Survival" από τον Καθηγητή Γουνόπουλο Δημήτρη

Την Τρίτη 30/3/2021, στο πλαίσιο του μαθήματος "Χρηματοοικονομική Ανάλυση”,  πραγματοποιήθηκε ομιλία από τον Καθηγητή Δημήτρη Γουνόπουλο με θέμα "Corporate Social Responsibility, Climate Change and Pandemic Uncertainty Towards Survival". Στην ομιλία αναπτύχθηκαν θέματα που αφορούσαν τις μορφές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), την αντίδραση των εταιριών κατά τη διάρκεια φυσικών καταστροφών, καθώς και τις ευκαιρίες που προσφέρει η ΕΚΕ. Μετά την ομιλία ακολούθησε μία ουσιώδης συζήτηση με όλους τους φοιτητές και τους διδάσκοντες του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ, με πληθώρα ερωτήσεων και επίλυση αποριών που αφορούν την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη των εταιριών.

Εκδηλώσεις

Eγγραφείτε Στο Newsletter ΜΒΑΑΠΘ

Εγγραφή