Πέμπτη 13/5/2021

Διαδικτυακή Εκδήλωση με θέμα "Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός & Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Διοίκηση"

Πέμπτη 13/5/2021
Την Πέμπτη 13/5/2021 πραγματοποιήθηκε η διαδικτυακή εκδήλωση με θέμα "Χρηματοοικονομικός Αλφαβητισμός & Σύγχρονη Χρηματοοικονομική Διοίκηση" που διοργανώθηκε από το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων-ΜΒΑ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.
Στη συζήτηση αναπτύχθηκαν θέματα που αφορούσαν το χρηματοοικονομικό αλφαβητισμό, καθώς και την παγκόσμια υπερχρέωση. Επιπλέον, αναλύθηκε η βιώσιμη προσωπική χρηματοοικονομική και ανθεκτικότητα.
Στην εκδήλωση συμμετείχαν ο Καθηγητής και Πρόεδρος & Ιδρυτής του Ινστιτούτου Χρηματοοικονομικού Αλφαβητισμού Νικόλαος Φίλιππας και ο Καθηγητής Γεώργιος Πάνος. Την εκδήλωση συντόνισε ο Καθηγητής & Αναπληρωτής Πρόεδρος του Τμήματος Οικονομικών Επιστημών Δημήτριος Κουσενίδης.

Εκδηλώσεις

Eγγραφείτε Στο Newsletter ΜΒΑΑΠΘ

Εγγραφή